Hvilke kilder blir brukt under Scribbrs plagiatkontroll?

SCRiBBRS plagiatkontroll bruker programvaren til Ephorus. Dette betyr at teksten din vil bli sammenlignet opp mot:

  • Mer enn 52 milliarder websider.
  • 130 millioner artikler fra vitenskapelige kilder og journaler fra de største vitenskapelige forlagene.

Resultatene fra Scribbrs plagiatkontroll vil være 99% den samme som Ephorus-sjekken gjennomført ved din skole.