Hvorfor annser Scribbrs plagiatkontrall kilden i referanslisten min for å være lik oppgaven min?

Plagiatkontrollen sjekker internett for likeheter med ditt dokument. Fordi mange studenter bruker referer til de samme kildene (for eksempel i APA-stil), finner Ephourus mange likheter til disse kildene.

En referanse funnet under kontrollen er ikke en form for plagiat. Derfor er det ikke nødvendig å gjøre noe.