Korrigere språkfeil

Korrekturleseren retter på følgende:

  • Staving
  • Grammatikk
  • Setnings- og avsnittsstruktur
  • Tegnsetting
  • Akademisk stil

Tips og kommentarer

Om meningen med en setning er uklar, vil korrekturleseren hjelpe deg med å forbedre teksten ved å stille spørsmål, komme med forslag, gi tips og skrive kommentarer.

Personlig tilbakemelding

Du vil motta personlig og konstruktiv tilbakemelding fra din korrekturleser på de gjentagende språkfeil. Med dette, vil korrekturleseren hjelpe deg med å bli en bedre skribent for framtiden.

Å korrekturlese oppgaver er en displin i seg selv. Våre korrekturlesere tar med i betraktning den akademiske stilen du trenger å skrive i når de redigerer din oppgave. På grunn av dette, har vi utviklet Scribbrs forbedringsmodell©.

Eksempler på tips, spørsmål, kommentarer og forslag

Tips: “Se på de følgende artiklene for å se hvilke bindeord du kan bruke for å gjøre teksten din mer sammenhengende: Overgangsord og fraser: liste og feil bruk.”

Spørsmål: “Motsier du deg selv med denne setningen? Tidligere snakket du om… Vennligst ta en nøye gjennomgang av denne setningen.”

Kommentar: “Det er uklart hva du refererer til med ‘dette’. Vennligst henvis til hva ‘dette’ betyr og spesifiser hva du tenkte å skrive.”

Forslag: “Du har ikke nevnt denne teorien før. Kanskje du burde utdype teorien slik at leseren også forstår hva den innebærer.”

Eksperter på oppgaver

Bruk av førstepersonspronomen

Det er mye debatt rundt bruken av førstepersonspronomen i akademisk skriving. Enn så lenge, er det ingen klare regler om bruken av førstepersonspronomen. Noen disipliner forbyr bruken av «jeg» eller «vi», mens andre ikke gjør det. Derfor spør vi deg på forhånd om og hvordan vi skal forholde oss til førstepersonspronomen når vi redigerer.

Til våre engelske artikler om: Personal pronouns in theses

Verbets tidsformer

Å bruke verbets tidsformer kan være en vanskelig oppgave. Det meste av tiden er det klart for korrekturleseren hvilken tidsform du burde bruke, og korrekturleseren vil ikke ha noe problem med å redigere dine verb. Til tider kan derimot lærer, student og korrekturleser tenke ulikt. Derfor ber vi deg om det er noen tillegskrav med tanke på verbenes tidsformer når du laster opp dokumentet ditt.

Til våre engelske artikler om: Common uses of tenses in academic writing

Sjargong

Alle oppgaver inneholder spesialisert terminologi. Dersom korrekturleseren ikke er kjent med sjargongen du bruker, vil korrekturleseren lese seg opp på terminologien for å sjekke om du bruker den riktig. Noen ganger er terminologien brukt på en slik måte at den ikke åpenbart følge vanlige språklige konvensjoner. Når du laster opp din oppgave kan du indikere hva slags begreper som må skrives på en spesifikk måte.

Hva er ikke en del av tjenesten?

Innhold

Vi korrigerer eller sjekker aldri selve innholdet i et dokument. Du burde se etter en veileder dersom du trenger hjelp med selve innholdet.

Layout

Å forbedre oppsettet av dokumentet ditt koster € 49, og vi tilbyr dette som en tilleggstjeneste.

Referanser

Å sjekke referanser koster € 2 per referanse. Du kan også bruke vår APA-generator gratis til å lage en referanseliste.

Få oppgaven din korrekturlest og redigert nå

Mer info »