Oppnå akademisk suksess med Scribbrs tjenester

Akademisk korrekturlesing og språkvask er en egen disiplin. En god akademisk tekst med riktig språk og stil må oppfylle visse regler.

Å bruke de riktige ordene og tider er viktig for at leseren din skal forstå ideene du vil uttrykke. Det er derfor du må sørge for at oppgaven eller avhandlingen din respekterer regler for akademisk skriving.

Heldigvis er Scribbr og teamet av språkspesialistene her for å sikre at skrivingen gir mening og oppfyller alle akademiske krav.
Scribbrs korrekturlesere er eksperter på avhandlinger og er klare til å forbedre alle dine faglige dokumenter, inkludert følgende:

Avhandling på norsk

Avhandling på engelsk

Doktorgradavhandlinger

Vi godtar også andre akademiske tekster:

 • Akademiske essays
 • Konferanseoppgaver
 • Avis artikler
 • Universitets søknader
 • Utplasseringsrapporter
 • Akademiske tekster

 


Akademisk Korrekturlesing & Språkvasking


Scribbrs Korrekturlesing & Språkvasking tjenester

Scribbr tilbyr profesjonelle Korrekturlesing & Språkvasking tjenester for å hjelpe deg med å levere et perfekt akademisk dokument. Hele prosessen er lett å følge, og våre tjenester er konfidensielle.

Din korrekturleser vil forbedre dokumentet ditt etter Scribbrs Forbedringsmodell©, slik at arbeidet ditt følger kravene i akademisk stil.

 

Vi jobbber bare med profesjonelle, akademiske korrekturlesere

 • Som har norsk som morsmål
 • Har universitetsutdannelse
 • Academic writing experts
 • Som mestrer akademisk skrivemetode
 • Har kunnskap innen en rekke felt

 

Hva vil din korrekturleser gjøre for deg?

Din korrekturleser vil rette stave- og grammatikfeil ved å bruke Words spor endringer. Din Scribbr-korrekturleser vil også gi deg et personlig og konstruktivt forbedringsbrev som hjelper deg med å rette opp de vanligste språkfeilene dine.

 

1. Direkte forbedring:

 • Staving
 • Grammatikk
 • Setningsoppbygging
 • Tegnsetting
 • Akademisk stil
 • Konsistent skrivemåte

2. Tilbakemelding i teksten

Vi hjelper deg med å forbedre din egen tekst ved å tilby:

 • Spørsmål
 • Forslag
 • Kommentarer
 • Tips

3. Forbedringsbrev

Du vil motta et personlig, konstruktivt forbedringsbrev om dine vanligste språkfeil.

Ved å gjøre det, hjelper vi deg til å bli en bedre skribent

 

Pris

Fra kr 0,14 per ord.

 

Beregn prisenSjekk ut våre eksempler

 


Ytterligere Akademiske Tjenester


Strukturkontroll

Lurer du på om kapitlene og delene dine er ordnet riktig? Kanskje er du usikker på om noen elementer er feilplassert?

Scribbrs korrekturlesere endrer eller kommer med forslag til hvordan strukturen på dokumentet bør være ved hjelp av spesifikke og detaljerte sjekklister. Han / hun vil vurdere om alle elementene som kreves i hvert kapittel er adressert og er på riktig sted.

 

Hva vil korrekturleseren gjøre?

 • Gi deg tips for å forbedre organisering av kapitlene, seksjonene og avsnittene
 • Gjør direkte forbedringer på titler og overskrifter
 • Sletter all repetisjon
 • Gi deg personlig tilbakemelding på strukturen din
 • Passer på at hvert kapittel inneholder riktig informasjon

 

Tilbakemelding på struktur med sjekklister

Generell struktur sjekkliste

 • Dokumentet er organisert på en slik måte at det sentrale temaet er tydelig for leseren.

 • Teksten er organisert på en logisk og hensiktsmessig måte (kapitler, seksjoner og avsnitt).

 • Teksten er uten repetisjon.

 • Teksten er uten overflødige ord eller informasjon.

 • Titlene og underkapitler er tilstrekkelige, korrekte og konsekvente.

Struktur: Sjekkliste forord

 • Forordet er ikke mer enn fire eller fem avsnitt.

 • Bare de som faktisk har hjulpet har blitt takket.

 • Takken følger en funksjonell rekkefølge. De som har bidratt mest, er nevnt først.

 • Bruk av for- og etternavn er konsistent.

 • Forordet er personlig, men er likevel skrevet i profesjonell stil.

 • Forordet slutter med mitt navn, stedsnavn og datoen ved skrivingstidspunktet.

Struktur: Sjekkliste sammendrag

 • Sammendraget er maks et A4-ark.

 • Sammendraget er plassert etter forordet og før innholdsfortegnelsen.

 • Målet er spesifisert i sammendraget.

 • Problemstillingen er gitt i sammendraget.

 • Forskningsspørsmålene eller hypotesene er tatt med i sammendraget.

 • Metoden og tilnærmingen til forskningen din forklares kort.

 • En oppsummering av de viktigste resultatene er gitt.

 • Konklusjonen er gitt (svaret på ditt forskningsspørsmål / problemstilling).

 • Resultatene har blitt diskutert og forklart (diskusjon).

 • Forslag til videre forskning presenteres.

 • Anbefalinger diskuteres presis.

 • Sammendraget forklarer hva oppgaven handler om (også for de uten forkunnskap).

Struktur: Sjekkliste introduksjon

 • Introduksjon av forskningen blir skrevet med et stimulerende tema.

 • Emnet er begrenset.

 • Den vitenskapelige relevansen er demonstrert (gjelder ikke for alle avhandlinger).

 • Den praktiske relevansen er demonstrert.

 • De viktigste vitenskapelige artiklene om emnet er oppsummert (gjelder ikke for alle oppgavene).

 • Målet er formulert.

 • Problemstillingen er formulert.

 • Det konseptuelle rammeverket blir bestemt.

 • Forskningsspørsmålene eller hypotesene er formulert.

 • Forskningsdesignet er kort beskrevet.

 • Oversikt over oppgaven er lagt til.

Struktur: Sjekkliste konklusjon

 • Forskingsspørsmålene har blitt besvart.

 • Hovedspørsmålet eller problemstillingen har blitt besvart.

 • Hypotesene har blitt bekreftet eller avkreftet.

 • Det riktige verbtiden er brukt.

 • Ingen problemer tolkes.

 • Ingen ny informasjon er gitt.

 • Ingen eksempler er brukt.

 • Ingen unødvendig informasjon gis.

 • Ingen avsnitt fra resultatene er kuttet og limt inn.

 • Førsteperson har ikke blitt brukt.

Struktur: Sjekkliste diskusjon

 • Gyldigheten av forskningen er demonstrert.

 • Nye funn er forklart.

 • Begrensningene i forskningen diskuteres.

 • Det er indikert om forventningene var berettiget.

 • Mulige årsaker og konsekvenser av resultatene blir diskutert.

 • Forslag til videre forskning presenteres.

 • Ingen problemer har blitt tolket.

 • Det er ingen forslag til oppfølgingsforskning som er for vage.

 

Pris

En ekstra kostnad på kr 0,055 per ord.

Du kan bare bestille strukturkontrollen sammen med tjenesten Korrekturlesing & Språkvask.

Klar for et perfekt akademisk dokument?

Sjekk ut våre eksempler Beregn prisen

Spørsmål?

Spør vårt team

Ønsker du å kontakte oss direkte? Ikke noe problem, vi er alltid her for deg.

Vanlige spørsmål

Se dem alle
Hvilke betalingsmetoder godtar dere?

Vi godtar følgende betalingsmetoder:

Vipps
Transaksjonsgebyr på 3,5%.

Kredittkort (Visa, MasterCard, American Express, Maestro and Diners Club)
Transaksjonsgebyr på 2% – 4%.

PayPal
Transaksjonsgebyr på 3,5%.

Trustly
Transaksjonsgebyr på 1,8%.

Apple Pay
Transaksjonsgebyr på 2%.

Hva skjer om jeg ikke er fornøyd med resultatet?

Å gjøre feil er menneskelig og vi gjør også feil. Dersom du ikke er fornøyd med korrekturleseren sin jobb, vær vennlig å fyll ut klageskjema. Vi vil ta kontakt med deg innen en arbeidsdag, og sammen finner vi en passende løsning.

Kan jeg velge mellom Amerikansk-engelsk, Britisk-engelsk eller Australsk-engelsk?

Ja, når du laster opp dokumentet ditt kan du fylle ut dine preferanser på steg 4.

Dersom du ikke er sikker på om du vil skrive oppgaven din på Amerikansk, Australs eller Britisk-engelsk, vil korrekturleseren velge Amerikans, Australsk eller Britisk-engelsk basert på engelsken du bruker i dag. Dersom korrekturleseren har spørsmål angående dette, vil vi ta kontakt med deg.

Kan jeg velge mellom Nynorsk og Bokmål?

Våre Norske redaktører kan kun korrekturlese og redigere oppgaven din på Bokmål.

Hva slags type dokumenter kan Scribbr sjekke?

Scribbr er spesialister på å redigere utdanningsrelaterte dokumenter. Vi sjekker:

 • Oppgaver
 • Avslutningsprosjekter
 • Doktoravhandlinger
 • Essay
 • Inntaksessay
 • Søknadsessay
 • Personlige uttalelser
 • Rapporter
 • Prosessrapporter
 • Refleksjoner
 • Praksisrapporter
 • Akademiske oppgaver
 • Intervjuer
 • Teser / Problemstillinger
 • Forskningsteser
 • Prospekter

Kalkuler kostnader

Hvor lang tid tar det å få oppgaven min sjekket?

Du kan velge mellom tre ulike tidsperioder. Korrekturleseren kan redigere oppgaven din innen 24-timer, 72-timer eller 1 uke. Deadlinen blir satt så fort du har betalt.

Trenger du hjelp med oppgaven din innen fire dager? Vennligst velg enten 72-timers eller 24-timers deadline. Alle redigeringsperiodene inkluderer helger og ferier.

Du vil motta en melding via sms eller e-post så fort oppgaven din er ferdig redigert.

Sjekk Hvordan det fungerer-siden for mer informasjon.

Kan jeg få oppgaven min redigert i helger eller i ferier?

Ja, våre korrekturlesere kan også arbeide i helgene og i ferier.

Fordi vi har mange korrekturlesere tilgjengelig, kan vi sjekke oppgaven din 24-timer om dagen og 7 dager i uken. Dette inkluderer også helger og ferier.

Dersom du velger en tidsperiode på 72-timer og du laster opp oppgaven din på Torsdag kveld? Da vil du få oppgaven din tilbake innen Søndag kveld!