Når du skriver en oppgave har du en hyppig bruk av kilder. Så snart du har brukt en kilde, kommer kildens referanser inn i bildet.

Det er viktig at du vet hva en kildereferanse er og hvordan du skal henvise til en kilde på riktig måte. Ellers risikerer du å begå plagiat fordi kildereferansen din ikke er i orden.

Hva er en kilde?

Alt arbeid av andre som du bruker når du skriver oppgaven din er kilder. En kilde kan defor være en avisartikkel som du har fått informasjon fra. Eller det kan være en økonomisk modell som du bruker for å kalkulere lønnsomheten til en bedrift.

Ikke alle kilder er passende å bruke i oppgaven din, men når du har brukt en kilde, må du sette inn en kildehenvisning, noe som også kalles sitering.

Hvordan kan jeg bruke kilder i oppgaven min?

Når du vil bruke en kilde i oppgaven din, må du velge mellom å sitere eller omskrive kilden. Da informerer du leseren hvor han eller hun kan finne kilden. Den siste delen er den faktiske kildehenvisningen.

Hva er en kildehenvisning?

Med en kildehenvisning, viser du at informasjonen du presenterer eller, for eksempel, modellen du bruker, ikke kommer fra deg men fra noen andre.

Å sette inn en kildehenvisning blir også kalt referering eller sitering. Leseren av oppgaven din kan bruke kildehenvisningen til å lokalisere hvor du har funnet informasjonen.

Eksempel på kildehenvisning (markert med gult)

“Å lage en APA-generator er mye arbeid. Men ikke alle kan bruke dette verktøyet gratis for å opprette kilder i APA-stil” (Swaen, 2014, s. 3).

Hvorfor må jeg sette in en kildehenvisning?

Kildehenvisningen har en rekke formål:

  • Du gir forfatteren av kilden den anerkjennelsen han/hun fortjener.
  • Du gir leseren mulighet til å lete opp kilden din.
  • Ved å sette inn en kilde, unngår du plagiat.

Referansestil

For å henvise til en kilde, er det et sett med regler som avhenger av hviklen referansestil du bruker. Det er mange forskjeller blant de mange referansestilene. One flittig brukt referanse stil er APA-stilen.

Referanse-programvare

Så snart du har startet å jobbe med kildehenvisning, vil du oppdage at det er en ganske omfattende jobb. Det er mange regler du må ta i betraktning, og antallet kilder kan være enormt.

Heldigvis, er det mange verktøy du kan bruke til å organisere kilder og generere kilden i riktig referansestil. Omfattende verktøy for å organisere kilder er: EndNote, Mendeley, CiteULike, RefBase og Papers.

Basert på våre erfaringer, har vi utviklet gratisverktøyet Scribbrs APA-generator. Denne generatoren tillater deg å raskt og enkelt generer alle din kilder i APA-Stil.

Plagiat

Å buke kildene feil og henvise til kilden på feil måte kan bety at du begår plagiat. Du kan forhindre plagiatved å jobbe nøye og bruke en plagiatkontroll. Med Scribbrs Ephorus-kontroll, kan du være sikker i stedet for å angre ved å kontrollere om du har begått plagiat.

Er denne artikkelen til hjelp?