Hvordan forhindre plagiat

Plagiat er en form for svindel. Å forhindre plagiat er derfor svært viktig. Når du har starter å skrive på oppgaven din, må du jobbe grundig for å unngå plagiat.

Skriv ned alle kildene som du har brukt med en gang, siter og skriv om på riktig måte og følg reglene til referansestilen du må bruke.

Gjennomfør 3 steg for å forhindre plagiat

Det er faktisk ganske enkelt. Du forhindrer plagiat ved å følge disse tre stegene hver gang du bruker en kilde:

  1. Lagre kilden direkte.
  2. Siter og skriv om på riktig måte.
  3. Henvis til kildene ved å følge referansestilen du må bruke.

1. Lagre kilden

I en oppgave må du bruke mange kilder. For å beholde oversikten er det viktig at du lagrer kildene du bruker. Da kan du alltid raskt finne tilbake til kilden igjen og du vil ikke glemme eller miste denne kilden. For å holde oversikt over kildene, kan du bruke programvare som EndNoteMendeleyCiteULikeRefBase, og Papers.

Praktisk tips

Du kan også lagre PDF-, Word-filer og lignende på din datamaskin. Det er lurt å gi alle dokumenter et tydelig navn.

For eksempel, bruk forfatterens navn og utgivelsesår. Du vil trenge denne informasjonen senere når du refererer til kilden.

Når du har konsultert mange kilder via internett, er det nytter å legge et bokmerke på disse sidene. Du kan lage en egen mappe til disse bokmerkene som du kan legge alle sidene i.

2. Sitering og omskriving

Når du har bestemt deg for å bruke en kilde har du to valg. Enten så kan du sitere eller så kan du omskrive kilden. Reglene for sitering og omskriving er uavhengige fra referansestilen som du bruker og vil avhenge av hvordan du bruker kilder i oppgaven din. Derfor har dette ikke noe med referanselisten å gjøre.

Praktiske tips

For å klargjøre forskjellen mellom dine egne og andress ideer kan, kan du framheve teksten som presenterer ideer som ikke er dine egne. På denne måten kan du få oversikt over hvilke deler av teksten som ikk er din egen.

For kilder som du bruker ofte kan du bruke separate farger. Ved å gjøre dette kan du lett se hvilke kilder som er hvor i teksten din.

Eller, noter når du skriver oppgaven din, ved å legge inn en kommentar i Word, hvor du fant kulden og hvorvidt du trenger å omformulere eller skrive om fragmentet. Fjern kommentaren når kilden har blitt skrevet med dine egne ord og du har lagt til en kildehenvisning.

3. Kildehenvisning

Hver gong du bruker en påstand fra en kilde trenger du en kildehenvisning sammen med den. Hvordan du skal henvise til kilden er avhengig av hvilken referansestil du må bruke.

Utdanningsprogrammet ditt indikerer alltid hvilken referansestil du må bruke og viser hvilke alternative som er akseptable og som du kan bruke. Når du har valgt en referansestil, må du bruke den stilen gjennom hele teksten.

Praktisk tips

Noter med en gang ned en kildehenvisning til en god idé; på denne måten vil du aldri glemme hvilken idé som er fra hvilken kilde. Det er ikke viktig enda å formatere referansen helt etter reglene til din referansestil.

Dette kan du bare gjøre i siste del av oppgaveskrivingen. Da kan du raskt samle sammen kildene, klippe og lime, og sette dem sammen i en referanseliste.

Ferdigstilling av oppgaven

Steg 1: Skriv ned alle kilder på riktig måte i følge din referansestil

Nå når du snart er ferdig, er det viktig at du følger regelene til referansestilen når du henviser til kilder. For APA-stil, kan du bruke vår gratis APA Citation Generator. Denne generatoren tillater deg raskt og enkelt å generere alle kildene dine i APA-stil.

APA Citation Generator

Steg 2: Sjekk oppgaven din for plafiat med Scribbrs plagiatkontroll

Uansett hvor nøye du jobber, er faren for at du utilsiktet plagierer i din oppgave alltid til sted. Bruk e Scribbrs plagiatkontroll for å sjekke oppgaven din for plagiat ved hjelp av den offesielle Ephorus databasen.

Kontroller dokumentet ditt for plagiat nå

Siste tips

Om du er usikker, henvis alltid til kilden din.

Om du lurer på om du burde henvise til en kilde, burde du alltid gjøre det. Du kan aldri bruke for mange kulder og en god liste med referanser forbedrer ofte din tekst.

For eksempel, når du når en konklusjon i oppgaven din, er det lurt å nevne hvilken kilde du har trukket konklusjonen fra.

Ferdigstille oppgaven

Når andre folk har bidratt til oppgaven din ved å gjøre eksprimenter eller skrevet en undersøkelse, burde du nevne dette i oppgaven din. Du kan nevne for eksempel nevne de i forordene. Om en oppgave er skrevet av flere personer, burde du fortelle hvilken del som er skrevet av hvem.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Swaen, B. (6. august 2018). Hvordan forhindre plagiat. Scribbr. Retrieved 16. juli 2024, from https://www.scribbr.no/hva-er-plagiat/hvordan-forhindre-plagiat/

Er denne artikkelen til hjelp?
Bas Swaen

Bas er medgrunnlegger av Scribbr. Bas elsker å undervise og er en erfaren oppgaveskribent. Han prøver å hjelpe studenter med å skrive klare og lett forståelige artikler om vanskelige tema.