Oversikt over referansestil

En referansestil er ett sett med regler for hvordan du henviser til dine kilder i akademisk skriving. Ofte så blir retningslinjene for stilen publisert i en offentlig håndbok som inneholder forklaringer, eksempel og instruksjoner.

Ulike stiler

Det er to hovedtrekk når det kommer til referansestil.

Det første er relatert til hvordan kilden skrive i oppgaven din sin referanseliste eller «Siterte verk»-side. Er tittlen skrevet i kursiv? Har du et punktum på slutten av hver kilde på listen?

Det andre er hva slags system du bruker for å henvise til en kilde i selve teksten. Det er tre forskjellige måter å henvise til en kilde på:

  • Forfatterdato: I dette systemet skriver du forfatter og publikasjonsår direkte i teksten der hvor du bruker kilden. Ett unntak her er MLA-stil, som bruker et forfatter og sidetallsystem.
  • Numerisk system: I dette systemet nummererer du hver kilde i referanselisten og så bruker du riktig nummer når du vil sitere en bestemt kilde i teksten.
  • Notasjonssystem: Du skriver kilden (i forkortet form) i en fotnote eller sluttnote.

Under finner du en oversikt over de mest vanlige referansestilene:

Referansestil Disiplin Siteringssystem
APA Samfunnsfag Forfatterdato
Harvard Økonomifag Forfatterdato
Vancouver Medisin Numerisk
Chicago A Humaniora Notasjon
Chicago B Humaniora Forfatterdato
OSCOLA Jus Notasjon
MLA Humaniora (særlig språkfag) Forfatter-sidetall
IEEE Realfag (særlig IT) Numerisk
Turabian Humaniora (særlig språkfag) Notasjon
Turabian Samfunnsfag Forfatterdato
AMA Medisin Numerisk
ACS Kjemi Numerisk, Forfatter-sidetall og Notasjon
NLM Medisin Numerisk
AAA Sosiale studier Numerisk
APSA Statsvitenskap Forfatterdato
ABNT Tekniske studier Numerisk, Forfatterdato

APA

APA er en av de mest populære referansestilene i akademisk skriving. APA-stil ble opprettet av American Psychological Association og var først brukt innen psykologi og samfunnsfag. I dag blir den brukt i mange andre disipliner.

APA-stilen bruker ett forfatterdato-system der du siterer kilden i en forkortet form i selve teksten og skriver hele referansen i litteraturlisten.

Eksempel på henvisning til en bok i APA-stil

APA: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet (Stewart & Simmons, 2010).

APA: I litteraturlisten

Stewart, D. & Simmons, M. (2010). The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley, USA: New Riders Press.

Harvard

Harvard-stil blir ofte brukt innen økonomistudier. Det er ingen offesiell stilguide, noe som betyr at det er noen variasjoner. Noen få organisasjoner som har publisert en stil guide er:

Akkurat som med APA-stilen, er Harvard-stilen basert på et forfatterdato-system. Det er faktisk mange likheter med APA-stil.

Eksempel på henvising til en bok i Harvard-stil

Harvard: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet (Stewart & Simmons 2010).

Harvard: I litteraturlisten

Stewart, D & Simmons, M (2010), The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide, New Riders Press, Berkeley.

Vancouver

Vancouver-stil ble utviklet av International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) og er mest vanlig innen medisin. I stedet for å bruke et forfatterdato-system, bruker Vancouver-stil et numerisk system. I teksten blir kilden refert til med et nummer mens alla detaljene rundt kilden er oppgitt i litteraturlisten.

Eksempel på henvising til en bok i Vancouver-stil

Vancouver: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet (1).

Vancouver: In the literature list

1. Stewart D, Simmons M. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press: 2010.

Chicago

Chicago-stilen ble utviklet av The Chicago Manual of Style og blir brukt innen humaniora. Det e to variasjoner:

  • Chicago A: Du noterer ned hele kilden i en fotnote eller sluttnote og i en referanseliste.
  • Chicago B: Du noterer ned kilden i forktortet form, i et forfatterdato-system, i selve teksten og hele kilden i referanselisten.

Eksempel på henvisning til en bok i Chicago A-stil

Chicago A: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet.1

Chicago A: In the footnote/endnote

1 Dave Stewart and Mark Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide (Berkeley: New Riders Press, 2010).

Chicago style A: I litteraturlisten

Stewart, Dave and Mark Simmons. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press, 2010.

Eksempel på henvisning til en bok i Chicago B-stil

Chicago style B: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet (Stewart and Simmons 2010, 22).

Chicago style B: I litteraturlisten

Stewart, Dave and Mark Simmons. 2010. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press.

OSCOLA

OSCOLA blir brukt innen jus. Det er også den dominerende stilen innen juridisk, akademisk skriving på engelsk. OSCOLA bruker et noteringssytem ved å notere hele kilden i en fotnote.

Eksempel på henvisning til en bok i OSCOLA-stil

OSCOLA: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet.1

OSCOLA: I fotnote

1 Dave Stewart and Mark Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide (New Riders Press, 2010).

OSCOLA: I litteraturlisten

Stewart D and Simmons M, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide (New Riders Press, 2010)

MLA

MLA-stil ble utviklet av Modern Language Association og er særlig populært innen språkstudier. MLA bruker et forfatter-sidetall-system.

Eksempel på henvisning til en bok i MLA-stil

MLA: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet (Stewart and Simmons 22).

MLA: I litteraturlisten

Stewart, Dave and Mark Simmons. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Rider Press, 2010. Print.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en referansestil som ofte blir brukt innen tekniske studier, som IT og elektroteknikk. IEEE-stil følger eksempler fra spesifikke kilder. For kilder som ikke er dekket av IEEE, brukes Chicago-stil. IEEE bruker et numerisk system.

Eksempel på henvisning til en bok i IEEE-stil

IEEE: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet (1).

IEEE: I litteraturlisten

1. D. Stewart and M. Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley, USA: New Riders Press, 2010.

Turabian

Turabian er en referansestil som har mange likheter med Chicago-stil. Den er utviklet spesielt for studenter som skriver forskningsoppgaver.

Akkurat som Chicago-stil bruker Turabian et noterings- og forfatterdato-system. Noteringssystemet blir brukt innen humaniora (litteratur, historie og estetiske fag) og forfatterdato-systemet blir brukt innen samfunnsfag.

Eksempel på henvisning til en bok med noteringssystem i Turabian-stil

Turabian style: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet.1

Turabian: I fotnote/sluttnote, første henvisning til en kilde

1 Dave Stewart and Mark Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide (Berkeley: New Riders Press, 2010), p.22.

Turabian: I fotnote/sluttnote, senere henvisninger

1 Stewart and Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide, p. 22.

Turabian: I litteraturlisten

Stewart, Dave and Mark Simmons. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press, 2010.

Eksempel på henvisning til en bok med forfatterdato-system i Turabian-stil

Turabian style: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet (Stewart and Simmons 2010, 22).

Turabian style: I litteraturlisten

Stewart, Dave and Mark Simmons. 2010. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press.

AMA

AMA style blir ofte brukt innen medisinske fag og er basert på et numerisk system. Nummereringen i teksten blir uthevet, med sidetallet satt i parantes.

Eksempel på henvisning til en bok i AMA-stil

AMA style: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet.1(p3)

AMA style: I litteraturlisten

Stewart D, Simmons M. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley, USA: New Riders Press; 2010.

ACS

ACS (American Chemical Society) er en referansestil som hovudsaklig blir brukt på forskningsoppgaver innen kjemi. ACS-stil har tre variasjoner for sitering i teksten. Valget avhenger av oppgaven. I oversikten på side 288 kan du finne ut hvilke variasjoner som blir brukt av hvilke oppgaver.

Eksempel på henvisning til en bok i ACS-stil

ACS: I tekst-sitering bruker en fotnote

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet.1

ACS: Sitering i tekst med numerisk system

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet (1).

ACS: Sitering i tekst med forfatterdato-system

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet. (Stewart and Simmons, 2010).

I referanselisten blir kildene notert i alfabetisk rekkefølge når forfatterdato-systemet blir brukt og med nummer når et numerisk system blir brukt.

ACS: I litteraturlisten

Stewart, D.; Simmons, M. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide; New Riders Press: Berkeley, 2010.

NLM

NLM (National Library of Medisin) er en referansestil som hovudsaklig blir brukt i den medisinske verden. NLM bruker et numerisk system.

Eksempel på henvisning til en bok i NLM-stil

NLM: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet [1].

NLM: I litteraturlisten

1. Stewart D, Simmons M. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press; 2010.

AAA

AAA (American Anthropological Association) er en referansestil som er basert på Chicago-stil og blir hovudsaklig brukt innen sosiale studier. For kilder som ikke er beskrevet i AAA-stil, blir Chicago-stil brukt. AAA-stil bruker et numerisk system.

Eksempel på henvisning til en bok i AAA-stil

AAA style: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet (1).

AAA style: I litteraturlisten

Stewart, Dave, and Mark Simmons
2010 The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press.

APSA

APSA (American Political Science Review) er en referanse stil som hovedsaklig blir brukt innen statsvitenskap, med spesifikke regler for dokumenter fra USAs regjering. ASPA bruker et forfatterdato-system.

Eksempel på henvisning til en bok i APSA-stil.

APSA: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet (Stewart and Simmons 2014).

APSA: I litteraturlisten

Stewart, Dave, and Mark Simmons. 2010. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press.

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas er en referanse stil utviklet av ABNT, og blir hovedsaklig brukt for å standardisere formateringen i akademiske oppgaver. Denne referansestilemn er den mest brukte i Brasil og en velkjent stil i portugisisktalende land. Normen NB10520 forklarer at studenter som bruker ABNT burde bestemme seg for om de vil bruke et numerisk system eller et forfatterdato-system.

Eksempel på henvisning til en bok med forfatterdato-system i ABNT-stil

ABNT: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet (Stewart; Simmons, 2014, p. 22).

ABNT: I litteraturlisten

1Stewart, Dave; Simmons, Mark. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press, 2014.*

Eksempel på henvisning til en bok med numerisk system i ABNT-stil

ABNT: sitering i teksten

Boken bruker suksesshistorier fra forfatterens eget liv for å argumentere for en kreativ revolusjon i næringslivet (1).

ABNT: I litteraturlisten

(1) Stewart, Dave; Simmons, Mark. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press, 2014.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Swaen, B. (13. september 2016). Oversikt over referansestil. Scribbr. Retrieved 22. april 2024, from https://www.scribbr.no/sitere-kilder/oversikt-over-referansestil/

Er denne artikkelen til hjelp?
Bas Swaen

Bas er medgrunnlegger av Scribbr. Bas elsker å undervise og er en erfaren oppgaveskribent. Han prøver å hjelpe studenter med å skrive klare og lett forståelige artikler om vanskelige tema.