Omskriving, sitering og oppsumering i din oppgave

Når du gjør research bruker du mange ideer og studier fra andre skribenter. Du gjør dette fordi oppgaven din utforsker tema som tidligere er forsket på. Å bruke noen andres sitt arbeid kan gjøres på to måter, nemlig ved å sitere eller ved å omskrive den personens arbeid.

Når du siterer noen andres arbeid kopierer du bokstavelig talt setninger; når du omskriver, uttaler du noen andres ideer med dine egne ord.

Det er derimot viktig at du alltid siterer kilden du har brukt. Om du ikke gjør det, begår du plagiat.

Sitering

Sitering er når du bokstavelig talt kopierer en del av en tekst. Det er lurt å begrense antall sitater, ettersom de ikke forbedrer lesbarheten til din oppgave.

Dersom du bruker mange sitater, kan du virke lat. I tillegg kan du gi inntrykk av at du ikke forstår innholdet i kilden, eller at du ikke har lest hele teksten. Det er derfor lurt å kun sitere når det er nødvendig.

For eksempel kan du bruke en når du vil gi en definisjon av et bestemt konsept. Du kan også vurdere å bruke en når forfatteren har setninger som er så vakre eller sterke at omskriving ville forandret på kvaliteten i teksten. Til slutt, i noen disipliner er sitater viktig som bevis (f.eks i poesianalyse).

La leseren vite at de leser et sitat ved å sette det i anførselstegn. Om sitatet er langt (40 ord eller mer i APA-stil), må du formatere teksten og gjøre et innrykk, og lage et avsnitt med sitater.

Eksempel på et sitat:

I følge Oxford English Dictionary, er et sitat: “A group of words taken from a text or speech and repeated by someone other than the original author or speaker” (Oxford English Dictionary, 2014).

Prøv alltid å gjøre sitatene så korte som mulig, aller helst ikke lenger enn et par setninger. Du kan også korte ned på et sitat; for eksempel så kan du erstatte overflødige eller urelevante delere av sitatet med paranteser (…).

Pass derimot på at du ikke tar sitatet ut av kontekst, for eksempel ved å sitere en setning som støtter dine funn fra en studie som ellers motsier dine påstander.

Omskriving

Når du sitere noe, beskrive du en (del av en) studie med dine egne ord. Gjør du det, kan du passe en eksisterende teori inn i din egen forskning veldig enkelt.

Men selv om omskriving er i dine egne ord, er ideen fortsatt noen andres. Derfor har du alltid å sitere kilden når du omskrive.

Det er også viktig å alltid introdusere omskriving. Du kan gjøre dette på følgende måte: «Janssen (2008) sier i sin forskning at …».

Eksempel på omskriving

Originaltekst

Avoiding plagiarism
Source: https://owl.english.purdue.edu/…
«Research-based writing in American institutions, both educational and corporate, is filled with rules that writers, particularly beginners, aren’t aware of or don’t know how to follow. Many of these rules have to do with research and proper citation. Gaining familiarity with these rules, however, is critically important, as inadvertent mistakes can lead to charges of plagiarism, which is the uncredited use (both intentional and unintentional) of somebody else’s words or ideas.»

Omskriving
The Online Writing Lab at Purdue University (2014) konstaterer at mang nye skribenter ikke er kjent med skrivereglene, særlig når det gjelder å sitere på riktig måte. De sier at det er avgjørende å bli kjent med disse reglene, ettersom feil kan føre til ufrivillig plagiat (som er å bruke andres ord og ider uten å kreditere de for det).

Omskriving eller oppsumering?

Begrepet «omskriving» blir vanligvis brukt for å beskrive noen andres forskning med deres egne ord. Det er derimot ikke helt korrekt.

En omskriving er en beskrivelse av et bestemt sitat fra andre, formulert med egne ord. En omskriving er derfor omtrent like lang som teksten i kilden du siterer.

Når du fullt eller delvis beskriver resultatet av en mer substansiell del av forskningen, kalles det en oppsumering.

Det er en tydelig forskjell mellom omskriving og oppsumering. Derimot så kalles begge deler (dette er også tilfellet på de fleste universiteter), for omskriving.

Generelle tips

  • Siter eller omskriv kun forfatteren av en tekst som gjeldende innen ditt fagfelt.
  • Det er viktig at sitatet eller omskrivingen gir verdi til din forskning. Sitatet eller omskrivingen burde også passe inn med resten av teksten. Teksten før eller etter sitatet burde underbygge det du prøver å si.
  • Et sitat eller en omskriving er ikke komplett uten tydelig sitering i teksten og at du legger kilden til i referanselisten med riktig format og referansestil.
  • Forhindre og kontroller for plagiat ved hjelp av Scribbrs plagiatkontroll.

Cite this Scribbr article

If you want to cite this source, you can copy and paste the citation or click the “Cite this Scribbr article” button to automatically add the citation to our free Citation Generator.

Swaen, B. (10. mai 2017). Omskriving, sitering og oppsumering i din oppgave. Scribbr. Retrieved 20. mai 2024, from https://www.scribbr.no/sitere-kilder/omskriving-sitering-og-oppsumering-i-din-oppgave/

Er denne artikkelen til hjelp?
Bas Swaen

Bas er medgrunnlegger av Scribbr. Bas elsker å undervise og er en erfaren oppgaveskribent. Han prøver å hjelpe studenter med å skrive klare og lett forståelige artikler om vanskelige tema.