Hva blir sett på som plagiat og hva blir ikke sett på som plagiat? Noen ganger er det vanskelig å vurdere om noe er plagiat eller ikke. Det forandrer derimot ikke på det faktum at det å plagiere blir sett på som bedrageri og er derfor straffbart.

Når ditt universitet oppdager at du har plagiert risikerer du å stryke i faget og du kan til og med bli utvist.

Definisjonen på plagiat

Plagiat skjer når skribenter, siktet eller utilsiktet, presenterer et eget arbeid som ikke originalt er deres. Plagiat er misbruk av andres intellektuell eiendom.

De fleste universiteter har sine egne definisjoner av plagiot. See flere eksempel under.

University of Oxford

“Plagiarism is the copying or paraphrasing of other people’s work or ideas into your own work without full acknowledgement.”
Source: Univeristy of Oxford.

University of Manchester

“Plagiarism is presenting the ideas, work or words of other people without proper, clear and unambiguous acknowledgement. It also includes ‘self plagiarism’ (which occurs where, for example, you submit work that you have presented for assessment on a previous occasion), and the submission of material from ‘essay banks’ (even if the authors of such material appear to be giving you permission to use it in this way).”
Source: The University of Manchester.

University of Cambridge

«Plagiarism is defined as submitting as one’s own work, irrespective of intent to deceive, that which derives in part or in its entirety from the work of others without due acknowledgement. It is both poor scholarship and a breach of academic integrity.»
Source: University of Cambridge.

Hva faller inn under definisjonen plagiat?

Plagiat er ikke bare klipp og lim fra noen andres tekst. Oversetting eller omskriving av tekster ved bruk av synonymer kan sees på som plagiat. Det kan også det å gjengi en eksisterende teori uten å henvise til kilden. Enkelt sagt, å bruke noen andres ideer uten å annerkjenne personens eierskap til ideen er plagiat.

Forebygge (utilsiktet) plagiat

Det er viktig at du jobber på en strukturert måte. Sørg for at du lagrer alle kulder som du har tenkt til å bruke helt fra starten av. Pass også på å sitere og omskrive på riktig måte, og at du alltid bruker riktig referansestil når du siterer andres arbeid. Kun da kan du enkelt forebygge plagiat.

Plagiatkontroll

Universiteter bruker stadig oftere plagiatkontroller for å oppdage plagiat. Ditt dokument er kontrollert for plagiat med en slik kontroll, så snart du leverer inn et essay eller en oppgave.

Naturligvis så er det svært ubehagelig å oppdage at du ufrivillig har plagiert og har måttet ta konsekvensene av dedets originalitet ved å bruke vår plagiatkontroll.

Gå til plagiatkontroll

Er denne artikkelen til hjelp?

Flere interessante artikler