Guide for Scribbrs plagiatkontroll

Plagiatkontrollen starter så snart du har fullført betalingen. Scribbrs Plagiatkontroll sammenligner innholdet i dokumentet ditt opp mot milliarder av kilder i Ephorus sin database. Med en gang en kilde matcher teksten i ditt dokument, vil kilden bli registerert og denne delen av dokumentet ditt vil bli markert.

Resultat av plagiatkontrollen

Originalitetsscore

1. Originalitetsscore

Originalitetsscoren er nummeret som viser hvor stor prosentandel av dokumentet ditt som er originalt. Regelen er, jo høyere prosentandel, desto mer original er teksten din.

Når deler av teksten er uoriginal vil denne prosenten synke. Dette betyr derimot ikke nødvendigvis at du har plagiert. Hvorvidt du har plagiert eller ikke er avhengig av hvordan du har sitert eller omskrevet kilden og om du har brukt retta referansestil.

2. Liste over matchende kilder

Denne listen viser hvilke kilder Scribbrs Plagiatkontroll har funnet. Du kan umiddelbart se kilden ved å trykke på linken. Antall ord viser hvor mange ord som ble funnet i kildens tekst. Desto flere ord som matcher med kilden, jo større del av teksten din har likheter med den.

3. Dokumentet

Hver likhet som blir funnet vil bli markert med oransje. Den blå seksjonen viser deg nøyaktig hvordan teksten ser ut. Ved å klikke på linken under de oransje fragmentene, vil du gå direkte til kilden.

Jobbe med resultatene

For hver likhet som blir funnet må du vurdere om det er plagiat eller ikke, og om du bør endre teksten. Du kan følge de følgende stegene for å gjøre dette.

1. 2. 3. 4.

Steg 1: Se på den markerte delen av teksten

Første steg er å se over likhetene som er funnet i ditt dokument. Fraser med likheter er markert med oransje. Så må du vurdere om disse frasene er sitater eller omskrivinger.

Steg 2: Er det en omskriving?

Når du omskriver, gjengir du informasjon fra en kilde med egne ord. Dersom Scribbrs plagiatkontroll viser til likheter, har du trolig ikke omskrevet riktig. Om dette er tilfellet, bør du forbedre måten du omskriver på.

Steg 2: Er det et sitat?

Et sitat er en del av teksten som du bokstavelig talt kan kopiere fra en annen tekst. Et sitat på mindre enn 40 ord skal alltid skrives i «anførselstegn». Et sitat på 40 ord eller mer må skrives med innrykk.

Steg 3: Forbedre omskrivingen

Du kan forbedre omskrivingen ved å bruke dine egne ord og i tillegg velge synonymer.

Steg 3: Forbedre sitatet

Du kan bokstavelig talt kopiere en del av en tekst dersom du bruker anførselstegn. Dette vil altså ikke bli regnet som plagiat. Om du ikke har gjort det allerede, plasser sitatene i anførselstegn.

Steg 4: Har du brukt riktig referansestil?

For hver gang du siterer og omskriver er du pliktet til å oppgi kilden du har brukt. Referer til kilden ved å bruke den riktige referansestilen.

Ingen garanti

En høy orginalitetsscore gantarer ikke at oppgaven er fri for plagiert innhold. Det er bare en indikator du kan bruke for å forhindre ufrivillig plagiering. Det kan forekomme at enkelte kilde ikke blir funnet under Scribbrs Plagiatkontroll. Det er først og fremst du som er ansvarlig for å unngå plagiat i arbeidet ditt.