Likhetsscore

Likhetsscoren er ditt magiske nummer. Det forteller deg hvilken prosentandel av arbeidet ditt som samsvarer med kilder i plagiat-databasen.

Tommelfingerregel #1: Jo høyere poengsummen din er, jo mer sannsynlig trenger du å henvise mer til kilden.

Hvor lav bør min likhetsscore være?

Likheten

Hver tekstbit vi finner i databasen kalles likhet. En likhet kan variere fra noen ord i en enkelt setning til hele avsnitt.

Tommelfingerregel #2: Jo flere ord som finnes i likheten, jo mer sannsynlig er det at du har plagiert.

Orginal kilde

Hver likhet svarer til en orginal kilde, som innholder likheter med din egen oppgave.

Tommelfingerregel #3: Jo likere den opprinnelige kilden er i forhold til din oppgave, desto større er sjansen for at du har gjort plagiat.

Din referanseliste

Inneholder rapporten din en referanseliste? Flott! Likevel betyr ikke dette noe for plagiatkontrollen.

Plagiatkontrollen analyserer ikke referansen din, men ser på likheter mellom din oppgave og tekst i databasen. Vi prøver til og med å ignorere referanselisten.

Hvorfor? Det skjer noen ganger at plagiatkontrollen identifiserer kilden i referanselisten som en likhet. For eksempel fordi APA-stilen er brukt og mange studenter bruker de samme kildene. Dette påvirker da plagiatprosenten feilaktig.

En kilde som er i din referanseliste og er merket som en likhet, er aldri plagiering.

Har kilder i din referanseliste blitt oppført som likhet? Da kan du ignorere disse likhetene.

Sitert tekst

Hver akademisk forfatter bruker sitater. Noen ganger er de nødvendige for å uttrykke eller analysere dine ideer. Korrekt sitert tekst utgjør ikke plagiering. Du bør imidlertid alltid følge disse retningslinjene når du siterer tekst:

 • Gjør sitatet så kort som mulig
 • Bruk anførselstegn eller innrykk
 • Henvis til kilden på en riktig måte

Plagiatkontrollen kan av og til understreke sitater som likheter.
Så lenge innholdet er sitert kan du ignorere disse likhetene.

Du kan se bort fra identifiserte likheter hvis dine sitater er riktig sitert.

Behandling av resultatene

Hver likhet påvirker din likhetsscore negativt. Dette betyr ikke at hver likhet betraktes som plagiat.

Du må selv bestemme selv om du må revidere arbeidet ditt.

Trinn 1: Sammenlign hver likhet med den samsvarende kilden

Spør deg selv følgende spørsmål:

 • Ser den samsvarende kilden kjent ut?
 • Kan du ikke huske at du har skrevet dette utdraget selv?
 • Når du ser på avsnittet, vet du hvorfor det er merket?

Det er greit hvis svaret på disse spørsmålene er ja. Men jo flere spørsmålene du kan svare med ja, desto mer sannsynlig er det at du har gjort plagiat og vil ha noe jobb med å rette opp dette.
Er svaret på disse spørsmålene nei? I så fall kan du sannsynligvis ignorere likheten.

Trinn 2: Har du tenkt å omskrive eller sitere?

Når du omskriver, skriver du om informasjon fra en kildetekst med dine egne ord. Du har tenkt å benytte kilden til å forbedre resonnementet og argumentasjonen i ditt eget arbeid.
Parafrasert tekst bør alltid siteres.

Når du siterer, har du bokstavelig talt kopiert teksten fra en kilde. Du gjør det for å styrke argumentet ditt, og for å vise ordene en forfatter har brukt. Innhold brukt fra en kilde bør det alltid henvises til.

Trinn 3: Forbedre skrivingen din

Jeg vil omskrive

Hvis teksten din stemmer overens med kilden, har du sannsynligvis ikke riktig omskrevet den opprinnelige kilden. Du kopierte for mye av forfatterens skriving.

Du har nå to alternativer, avhengig av hvordan lik teksten din er:

 1. Hvis likheten er stor og teksten i høy grad bruker ordlyden fra den opprinnelige kilden, er det best å fjerne teksten, samt å omskrive den helt, eller å bytte fra parafrasering til sitat-bruk.
 2. Hvis likheten er lav, kan du velge å omskrive teksten ved å bruke flere ord. I tilfellet du prøve å omskrive, men du ikke gjorde det bra nok.

Bruk våre tips for omskrivning som en professionnell. Henvis alltid til kilden når du omskriver en tekst.

Hvordan omskriver jeg?

Jeg vil sitere

Kult. Pass på at du følger retningslinjene for sitering. Vær 100% sikker på at du gjør det på den riktige måten:

 • Bruk anførselstegn eller sett inntrykk.
 • Oppgi kildene dine.

Hvordan bruker jeg sitater?

Trinn 4: Sitere, sitere og sitere

Til slutt, sørg for å konsekvent sitere kildene dine i henhold til din spesifikke sitatstil, enten det er APA, Harvard eller Chicago. Tviler du på om du trenger å sitere en kilde? Da bør du nok bare gjøre det!

Spørsmål?

Spør vårt team

Ønsker du å kontakte oss direkte? Ikke noe problem, vi er alltid her for deg.

Vanlige spørsmål

Se dem alle
Hvordan kan jeg laste ned mine Plagiatkontroll-resultater som PDF?

Å laste ned dine resultater i PDF er enkelt. Bare følg disse to trinnene:

Trinn 1: Åpne resultatsiden din og klikk på «Generate PDF»-ikonet.

generate-pdf

Trinn 2: Klikk på «Download PDF» i topplinjen.

Student – download PDF – 4

Hvorfor ser jeg «Error! Bookmark not defined» i innholdsfortegnelsen min?

Ikke vær redd! Denne feilen påvirker ikke nøyaktigheten av Plagiatkontroll-resultatene dine.

Hvis du har en automatisk innholdsfortegnelse og / eller en liste over figurer og tabeller, kan du se en feilmelding i stedet for sidetallene. Feilmeldingen kan se slik ut: «Error! Bookmark not defined.»

Dessverre er dette noe vi ikke kan fikse. Vi kan flagge disse feilmeldingene som likheter. Du kan ignorere disse likhetene.

Plagiarism check - Error! bookmark not found

Hvorfor ser jeg en feilmelding i overskriften til dokumentet mitt?

Ikke vær redd! Denne feilen påvirker ikke nøyaktigheten av Plagiatkontroll-resultatene dine.

Hvis du har satt inn et kapittel eller seksjonstittel i overskriften til dokumentet ditt, kan det hende du får en feilmelding i Plagiatkontroll-resultatet.

Plagiarism error in header

I stedet for tittelen vil du se en feilmelding som den ovenfor. Dessverre er dette et problem vi ikke kan fikse.
Vi kan flagge disse feilmeldingene som likheter. Du kan ignorere disse likhetene.

Hva betyr min likhetsscore?

Din likhetsscore viser deg hvilken prosentandel av teksten du finner i kilder i innholds-sammenligningsdatabasen.

For eksempel, hvis poengsummen er 15 %, er 15 % av innholdet du skrev uoriginal da det samsvarer med tekst i databasen.
Du må vurdere hver likhet og avgjøre hvorvidt du må skrive om arbeidet ditt eller ikke.

 1. Gjennomgå likheten, og tenk på om likheten bør regnes med eller ikke.
 2. Skriv avsnittet på nytt hvis nødvendig. Du kan gjøre det ved å skrive om innholdet med dine egne ord eller sitere. Oppgi alltid kildene dine.

Hva er en god score? Hvordan oppdaterer jeg arbeidet mitt?

Hva gjør jeg med en funnet likhet?

Gjennomgå alle likheter for plagiering, og avgjøre hvorvidt du må revidere teksten eller ikke.

 1. Gjennomgå likheten, og tenk på om likheten bør regnes med eller ikke.
 2. Skriv avsnittet på nytt hvis nødvendig. Du kan gjøre det ved å skrive om innholdet med dine egne ord eller sitere. Oppgi alltid kildene dine.
Hvor lav bør min likhetsscore være?

Oppgaven din bør ikke inneholde noen plagiering. Dette betyr at selv en poengsum på 1 % er for høy.

Vi forstår denne bekymringen. Likevel ettersom Scribbr Plagiatkontroll ikke lagrer noen dokumenter som den kontrollerer i en delt database, er det umulig at dette kan skje.

 • Riktig sitert sitater,
 • Henvisinger til sitater i oppgaven din eller din referanseliste, og
 • Vanlige brukte setninger som åpenbart ikke regnes som plagiat.

På grunn av dette kan du generelt følge disse retningslinjene:

 1. En score høyere enn 10 % er problematisk.
 2. En poengsum på mellom 5 % og 10 % er ikke verst.
 3. En poengsum på rundt 5 % er rimelig.

Selv om poengsummen din er 1 %, må du vurdere hver likhet og bestemme om det er nødvendig å skrive om oppgaven din.

Hva skal jeg gjøre med en funnet likhet?

Hvorfor gjenkjenner Scribbr Plagiatkontroll en kilde i min referanseliste som en likhet?

Scribbr Plagiatkontroll oppdager likheter mellom oppgaven din og en omfattende database med web- og publiseringsinnhold. Fordi mange studenter skriver sine referanser på samme måte (for eksempel i APA Style), finner en plagiatkontroll mange likheter med disse kildene.

En referanse funnet av sjekken er ikke en form for plagiering. Derfor er det ikke nødvendig å iverksette tiltak.