Hvorfor gjenkjenner Scribbr Plagiatkontroll en kilde i min referanseliste som en likhet?

Scribbr Plagiatkontroll oppdager likheter mellom oppgaven din og en omfattende database med web- og publiseringsinnhold. Fordi mange studenter skriver sine referanser på samme måte (for eksempel i APA Style), finner en plagiatkontroll mange likheter med disse kildene.

En referanse funnet av sjekken er ikke en form for plagiering. Derfor er det ikke nødvendig å iverksette tiltak.