Hva skal en gjøre med et sitat som blir markert under plagiatkontrollen?

Noen ganger vil et sitat funnet i oppgaven din bli markert som en likhet av Scribbrs Plagiatkontroll, fordi sitatet også finnes i en annen kilde.

Et sitat funnet er ikke en form for plagiering. Derimot, er det viktig at du har lagt ved en referansetil dette sitatet. Under forklarer vi kort reglene for hvorda du siterer i APA-stil.

Sitater på mindre enn 40 ord

Når du har et sitat på mindre enn 40 ord, bruk anførselstegn rett før og rett etter sitatet. Etter sitatet nevner du forfatter, år og sidetall.

Eksempel: Sitat på mindre enn 40 ord
En kjent fotballspiller sa alltid «å spille fotball sammen på en vakker søndag ettermiddag er det beste som finnes» (Sneijder, 2013, s. 2-3)

Sitat på 40 ord eller mer

Dersom sitatet dinn innholder 40 or eller mer, plasser sitatet i et eget avsnitt som begynner på en ny linje og er innrykket i sin helhet.

Eksempel: Sitat på mer enn 40 ord

Scribbrs 2-års jubileum ble bred omtale blant pressen:

Scribbr har nå holdt på i to år og det feires med introduksjonen av en ny versjon av APA-generatoren. Nå som flere og flere studenter drar nytte av APA-generatoren, er det på høy tid med en ny versjon, ifølge våre grunnlegere. APA-generatoren er veldig populær ettersom APA-stilen har mange unntak. Som et resultat av dette, er det vanskelig for mange studenter å virkelig få taket på APA-stilen. I tillegg sparer studenter massevis av tid ved hjelp av APA-generatoren (Schlagers, 2014, s. 3)