Kan jeg bruke Scribbrs Plagiatkontroll flere ganger på samme dokument?

Ja. Resultatene fra en tidligere Plagiatkontroll vil ikke påvirke resultatene for en senere versjon av det samme dokumentet.

Vær oppmerksom på at hver Plagiatkontroll må bli betalt separat.