Hvordan blir prisen per ord kalkulert?

Du kan lett kalkulere kostnadene for redigeringen av din oppgave ved å bruke vår priskalkulator.

Prisen per ord er følgende:

Pris per ord: 1 uke 72-timer 24-timer
College / Universitet Korrekturlesing og språkvask kr 0,14 kr 0,21 kr 0,28
Korrekturlesing og språkvask + Strukturtjeneste kr 0,195 kr 0,2925 kr 0,39
Doktorgrad / Avhandling / MBA Korrekturlesing og språkvask kr 0,17 kr 0,255 kr 0,34
Korrekturlesing og språkvask + Strukturtjeneste kr 0,235 kr 0,3525 kr 0,47

I tillegg til prise per ord, er det en oppstartsavgift på kr 220.